Skogstjänster

right-rojning

I skogen trivs vi väldigt bra. Vi arbetar främst åt företag men ibland också åt privatpersoner. Vår största uppdragsgivare är Holmen Skog. Vi arbetar för ett uthålligt skogsbruk enligt vår PEFC-certifiering och ser noga över vår miljöpåverkan.

Vi utför en mängd tjänster i skogen. Bland annat gör vi:

  • Röjning av ungskog
  • Underröjning för slutavverkning och gallring
  • Betesröjning samt slyröjning
  • Manuell huggning av träd
  • Plantering

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa din skog.

0D0P2185-001 0D0P2169

Kontakt

Anders Skogs & Trädgårdstjänst AB
Råda Henriksberg
614 93 SÖDERKÖPING

Telefon: 0734-13 66 36
E-post: andersj576@gmail.com

Utnyttja möjligheten till

RUT-avdrag!