Skogstjänster

right-rojning

I skogen trivs vi väldigt bra. Vi arbetar främst åt företag men ibland också åt privatpersoner. Vi utför arbete åt bland annat Holmen Skog. Vi arbetar för ett uthålligt skogsbruk enligt vår PEFC-certifiering och ser nog över vår miljöpåverkan.

Vi utför en mängd tjänster i skogen. Bland annat gör vi:

  • Röjning av ungskog
  • Underröjning för slutavverkning och gallring
  • Betesröjning samt slyröjning
  • Manuell huggning av träd
  • Plantering

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa din skog.

0D0P2185-001 0D0P2169

Kontakt

Anders Skogs och Trädgårdstjänst AB
Råda Henriksberg
614 93 SÖDERKÖPING

Tel: 0734-13 66 36
E-mail: andersj576@gmail.com

Utnyttja möjligheten till

RUT-avdrag!